Välkommen till NANO SYD National Nurse Online!

I denna virtuella utbildningsmiljö samarbetar sex lärosäten i södra Sverige i ett gemensamt specialist-sjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre. Programmet omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under två år. Samverkande lärosäten är Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst.

Varje lärosäte ansvarar för en egen kurs. Innehållet i kurserna består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. Mer information hittar Du under respektive lärosäte nedan.

Kontaktinformation
- Administrativa frågor:
Ellinor Edfors