Välkommen till NANO NORD National Nurse Online!

I denna virtuella utbildningsmiljö samarbetar sex lärosäten i norra och mellersta Sverige i ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre. Programmet omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under två år. Samverkande lärosäten är Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala Universitet, Sophiahemmet Högskola och Mittuniversitetet.
 
Varje lärosäte ansvarar för en egen kurs. Innehållet i kurserna består av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. Mer information hittar Du under respektive lärosäte nedan.

Kontaktinformation
- Administrativa frågor kring NANO:
Madeleine Stålkrantz
- Teknisk support:
seosupport@sophiahemmethogskola.se


Logo HIG Logo MIUN Logo SHH Logo UMU Logo LTU Logo UU