NANO Alumni
- ett nätverk för specialistsjuksköterskor och blivande specialistsjuksköterskor inom vård av äldre

NANO Alumni är ett socialt och yrkesrelaterat nätverk för alumner (före detta studenter) från och studenter i NANO-utbildningen, d v s den nationella, nätbaserade specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre som ges av fem samverkande lärosäten i norra Sverige och sex samverkande lärosäten i Södra Sverige.

I den lösenordsskyddade nätverksmiljön National Nurse Online (NANO) träffar du kollegor från hela landet, dina före detta studiekamrater och blivande specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. Här finns bland annat möjlighet att skapa och delta i olika forum för diskussion och utbyte.
För mer information om NANO Alumni kontakta
Lotta Lindberg
Alumnikoordinator
Tel 08-406 29 35